Dni Dziedzictwa Europejskiego

Dni Dziedzictwa Europejskiego

W czasie Dni Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Days, dalej EHD), obchodzonych co roku we wrześniu, swoje bramy otwierają dla szerokiej publiczności najciekawsze zabytki, budowle, obiekty i tereny, także te, które poza tym są częściowo lub całkowicie niedostępne. Dni Dziedzictwa Europejskiego są ważną społeczną imprezą kulturalno-poznawczą, służącą do wzmocnienia świadomości historycznej w najszerszych powiązaniach ze szczególnym podkreśleniem międzynarodowego kontekstu dziedzictwa kulturowego. 

EHD poszerzają i zwiększają powszechną wiedzę o naszym dziedzictwie kulturowym. Oznaczają udostępnienie szerokiej publiczności jak największej liczby interesujących i wyjątkowych zabytkow, budowli, obiektów i terenów, także tych, które poza tym są częściowo lub w całości niedostępne. Nie skupiają się tylko na słynnych zabytkach historycznych, jakimi są zamki, pałace lub katedry, ale starają się objąć też inne różnorodne obiekty – parki narodowe, kopalnie węgla, wykopaliska lub rekonstrukcje oryginalnych budowli, schrony przeciwlotnicze, ruiny, parostatki itd. Otwierają drzwi budynków prywatnych i publicznych (ratusze, budynki sądów, szkoły, biura, domy mieszkalne itd.), które zwykle są niedostępne dla zwiedzających lub tylko okazjonalnie lub częściowo. W obiektach, który są na bieżąco dostępne dla publiczności i są w nich pobierane opłaty za wstęp, w tym dniu wstęp może być wolny lub powinien być zaoferowany specjalny program (na przykład specjalna trasa zwiedzania, koncert, wystawa itp.). W ramach EHD kładzie się podobny nacisk na udostępnienie ruchomego dziedzictwa kulturalnego.

Celem Dni jest poszukiwanie korzeni naszej, europejskiej i światowej cywilizacji. Dlatego w ramach EHD są organizowane najróżniejsze działania towarzyszące – wykłady, koncerty, święta miast, ale też konkursy i inne programy kulturalne. Dlatego poszczególne kraje, a nawet miasta, ogłaszają swoje narodowe tematy, pozwalające zwrócić uwagę organizatorów i odwiedzających na różnorodne fenomeny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Poszukiwanie tożsamości jednostki żyjącej w XXI wieku, w coraz bardziej zglobalizowanym świecie – to właśnie do tego przyczyniają się EHD, dlatego cieszą się rosnącą popularnością i coraz większym zainteresowaniem. Dni Dziedzictwa Europejskiego (EHD – European Heritage Days) są znaczącą, ogólnoeuropejską, kulturalno-poznawczą akcją społeczną i edukacyjną.

Także Opawa jako członek Stowarzyszenia Historycznych Siedzib Czech, Moraw i Śląska włącza się co roku w organizację Dni Dziedzictwa, wypełniając jeden z wrześniowych weekendów mnóstwem imprez połączonych ze zwiedzaniem z przewodnikiem albo działaniami związanymi z ważnymi dla Opawy zabytkami i miejscami. Kompletny program opawskiej części EHD jest dostępny zawsze w drugiej połowie sierpnia.