Prodáváme originální regionální výrobky

Prodáváme originální regionální výrobky

Turistická informační centra v Opavě, Hradci nad Moravicí a Hlučíně nabízí v prodeji výrobky certifikované značkou Opavské Slezsko regionální produkt. Jedná se o nepotravinové výrobky, které pochází od místních výrobců z turistické oblasti Opavské Slezsko.

Regionální značení je jednou z cest, jak zviditelnit konkrétní region a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají, a usnadnit návštěvníkům regionu orientaci v nabízených službách.
Regionálních značek jsou v České republice desítky. Podstatná část z nich je sdružena v Asociaci regionálních značek (ARZ). Značky zapojené do ARZ jsou charakteristické jednotným vizuálním stylem značek i propagačních materiálů. Značky s podobnými logy respektují i stejná pravidla udělování, která vedle původu v regionu zdůrazňují ekologickou šetrnost a regionální jedinečnost. Ta může být naplněna různými způsoby – vazbou na tradici, místní suroviny, specifičnost pro daný region, ale také jinými výjimečnými vlastnostmi. Obdobně jsou posuzovány i služby v cestovním ruchu a zážitky, které jedinečným způsobem prezentují konkrétní místo nebo celý region.

V každém regionu působí regionální koordinátor, který zajišťuje správu dané značky, komunikuje s místními výrobci a s ARZ. Každá značka má i vlastní certifikační komisi, sestavenou z odborníků, zástupců regionálních institucí a samosprávy i samotných držitelů značky.

Regionální značky jsou tu pro Vás, aby Vám pomohly objevit to pravé z našich regionů!

Výrobky, které si u nás můžete zakoupit:
• Zdobené kožené výrobky (dodává: Johanka Miriam Štivarová)
• Skleněné vánoční ozdoby (dodává: Slezská tvorba, výrobní družstvo)
• Vitráže (dodává: Eva Vránová)
• Háčkované vánoční dekorace (dodává: Dana Štěchová)
• Hadrové panenky (dodává: Ivana Oršová)
• Řezbářské výrobky (dodává: Dušan Adamec)
• Točená keramika z Jezdkovic (dodává: Zdeňka Orlíková)