HALLADÁŘ V BEZRUČOVĚ

HALLADÁŘ V BEZRUČOVĚ

Galerie Obecního domu

 

 

Ten večer Halladář Marek Pražák posadí publikum do loďky a proplují Olejovým Městem. Dramatickým apokalyptickým dějem se budou vynořovat hrdinové města se svými osudy. Halladář jako tajemný gondoliér je doprovodí s kytarou až na hranu bytí, v tuto chvíli bezčasí se počne komentovaná prohlídka výstavy Polarity. Zazní texty a písně se sbírek Hallada o Olejovém Městě a Slezské Hallady.

 

Vstup volný

 

Pořadatel: OBECNÍ DŮM, Ostrožná 46, Opava
Telefon: +420 553 791 947
Mobil: +420 734 518 907
e-mail: obecni.dum@oko-opava.cz